9:00 – 9:20

Foruma atklāšana

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Datu valsts inspekcijas vadītāja Daiga Avdejanova

9:20 – 10:00

Rīkotāju ievadruna: atskats uz pirmo GDPR gadu

Ievadruna no Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas: Atskats uz pirmo GDPR gadu.

Agnese Boboviča, Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes locekle

10:00 – 11:00

PANEĻDISKUSIJA: Meklējot līdzvaru starp datu aizsardzību un sabiedrības tiesībām zināt

Moderators: Ivo Krievs; eksperti: Tieslietu Ministrs Jānis Bordāns, Valsts kancelejas direktors Jānis Citkovskis, Datu aizsardzības speciālists Arnis Puksts un Laura Bērziņa, Rīgas Stradiņa universitātes Datu aizsardzības speciāliste.

Problēmu jautājumu tvērums: Vai Satversmes tiesas spriedums aizliedz iegūt informāciju par publiskā sektorā strādājošo atalgojumu? Vai sabiedrībai ir tiesības iegūt informāciju cik saņem darbinieks iestādē? Kad būs pārkāptas darbinieka tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību?

11:00 – 12:00

PANEĻDISKUSIJA: Riski datu subjektu tiesībām un brīvībām

Moderators: …….eksperti: Mārtiņš Brižs, VP Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 3. nodaļas priekšnieka vietnieks, Kristīna Miščenkova, datu aizsardzības speciāliste, Agnese Boboviča, datu aizsardzības speciāliste, CIPP/E, Datu Valsts Inspekcijas pārstāvis

Problēmu jautājumu tvērums: Vai Pārzinis spēj aizsargāt datu subjekta tiesības un brīvības – kā? Vai personas datu aizsardzības pārkāpuma identificēšana ir pietiekams pasākums? Kādi pasākumi ietilpst risku mazināšanā personas datu aizsardzības pārkāpuma ietvaros? Kādi šķēršļi saskatāmi datu subjektam realizējot tā tiesības un brīvības? Vai par efektīvu aizsardzības mehānismu ir uzskatāma vēršanās Datu valsts inspekcijā vai Valsts policijā? Vai datu subjekta vēršanās Valsts Policijā vai Datu valsts inspekcijā ietekmē pārziņa pienākumu veikt novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību?

12:00 – 13:00

Pusdienas / Networking

13:00 – 14:00

PANEĻDISKUSIJA: Datu subjekta identifikācijas problēmjautājumi

Moderators: Ivo Krievs,
eksperti: Ilze Šampiņa, Mag.iur. (LU), LL.M. (RGSL), CIPP/E (IAPP) un Latvijā sertificēta datu aizsardzības speciāliste; Aleksandrs Zimecs, sertificēts datu aizsardzības speciālists; Laura Kalniņa, juriste, sertificēta datu aizsardzības speciāliste

Cik svarīgi ir pārlicinoši identificēt datu subjektu dažādās situācijās? Vai vispār pārliecinoša datu subjekta identifikācija ir iespējama un saprātīga? Un vai pārmērīga datu subjektu identifikācija var novest pie soda par Vispārīgās datu aizsardzības regulas pārkāpumiem? Par šiem un citiem jautājumiem tiks diskutēts šajā paneļdiskusijā?

14:00 – 15:00

PANEĻDISKUSIJA: Mākslīgais intelekts un personas datu aizsardzība

Moderators: Deniss Čalovskis,
Eksperti: Andris Soroka Data Security solutions, Kristīne Puķēna SIA DataProtection.lv datu aizsardzības speciāliste, Egīls Stūrmanis, CERT.LV

Kad ir vai nav personas datu aizsardzība? Vai algoritma piemērošanas gadījumā biznesa vajadzībai ir spējdzams pārziņa – aptrādātāja līgumi: kā konstatējams, kad ir nepieciešams slēgt pārziņa – apstrādātāja līgumu, kad Mākslīgā intelekta datu apstrāde ir ārpus Datu aizsardzības regulas tvēruma?

15:00 – 15:30

Kafijas pauze

………………………………………

15:30 – 16:30

Paneļdiskusija:Starptautiskā sadarbība, datu nodošana ārpus ES

Moderē: Arnis Puksts, eksperti: Sertificēta datu aizsardzības speciāliste, ZAB “Sorainen” juriste Jūlija Terjuhana, Datu valsts inspekcijas Reģistrācijas lietu izskatīšanas nodaļas vadītājs Lauris Linabergs, datu aizsardzības speciālisti Atis Gailis, Oksana Rutka, Arnis Puksts

 

Problēmājautājumu tvērums: Datu nodošanas robeža – kad ir datu nodošana?
Kā nododot datus izvēlēties aizsardzības mehānismu, lai efektīvi realizētu datu subjekta tiesību aizsardzību?
Tuvākās nākotnes izaicinājumi – privātuma vairogs, Brexit, ES tiesas procesi?

16:30 – 17:30

Kādas tendences nākamajam GDPR gadam?

……………………………………