Jau 6. gadu

2014.gadā uzņēmums SIA Data Security Solutions, ko varētu atzīt par Latvijas un Baltijas ilggadējiem informācijas drošības evaņģēlistiem (jau 10 gadus rīko arī DSS ITSEC, lielāko kiberdrošības konferenci Baltijā), noticēja Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas pārstāvju vīzijai, ka personas datu aizsardzība kā fundamentālas cilvēktiesību sastāvdaļas nozīme tikai palielināsies un aktualitāte tikai nostiprināsies digitālajā vidē. To, cik ļoti jautājums aktualizējās, apliecina arī Digitālās ēras apmeklētāju skaita dinamika, kur, ja pirmajā gadā tie bija tikai nepilni simts apmeklētāji, tad jau otrajā un turpmākajos gados apmeklētāju skaits ievērojami pārsniedza prognozēto. Protams, 2018.gada maijs bija apogeja, kad forumu apmeklēja rekordliels skaits apmeklētāju – gandrīz 1000 apmeklētāji klātienē un gandrīz 5000 apmeklētāji vēroja Digitālās ēras prezentācijas tiešsaistē.

Starptautiski novērtēts

Personas datu aizsardzības nozares profesionāļiem nav noslēpums, ka personas datu aizsardzības nozare ir neviennozīga un pie pirmšķietami salīdzināmiem apstākļiem var nonākt pie pilnīgi atšķirīgiem rezultātiem. “Digitālā ēra” tika radīta ar mērķi uzrunāt datu aizsardzības speciālistus un ekspertus, ļaujot tiem apmainīties ar viedokļiem un diskutēt par nozares problēmjautājumiem, atrodot labāko iespējamo risinājumu personas datu aizsardzības prasību nodrošināšanai. Pēdējos gados lielu atbalstu ir sniegusi arī LR Datu valsts inspekcija, gan visus gadus delēģējot pārstāvjus dalībai, gan GDPR gadā līdzpiedaloties arī organizēšanā. Tāpat, Digitālā ērā līdz šim ir baudījusi arī Datu valsts inspekcijas atzinību, tai atzīstot ikgadējos forumus kā atbilstošus, lai sertificētie personas datu aizsardzības speciālisti foruma apmeklējumu varētu izmantot kā pierādījumu kvalifikācijas uzturēšanai. Digitālās ērās foruma kā pasākuma kvalitāti apliecina arī fakts, ka Digitālā ērā 2018 tika nominētā prestižajā World Summit Award.